استپ موتور ها

استپ موتور ها و سروو موتور ها به لحاظ ساختار داخلی و طراحی شباهت های زیادی دارندبه عنوان مثال هردو قابلیت حرکت دقیق زاویه ای هستند و میتوان با استفاده از این موتور ها با توجه به نوع حرکت چرخشی و یا  خطی با فرمانی که از کنترلر صادر میشود با مسافت هایی در حد میکرون(برای حرکت های خطی) یا صدم ثانیه( برای حرکت های چرخشی) طی نمود که به این روش مود پوزیشن کنترل میگویندو همچنین میتوان مسافت تعیین شده را با شتاب خاصی آغاز نمود(Acceleration)  و با سرعت های خاصی ادامه دادو با شتاب خاصی متوقف کرد(declaration) که به این روش مود Speed control یا کنترل سرعت میگویند.

تفاوت استپ و سروو در باز خورد حرکت انجام شده در موفقیت یا عدم موفقیت حرکت در ازای پالس فرستاده شده از طرف کنترلر میباشد ؛ که  سروو موتور ها با استفاده از انکودر داخلی موتور و قابلیت درایو این موتور این قابلیت را دارا هستند.در اصطلاح به این قابلیت Close loop control میگویند و از دیگر قابلیت های سروو میتوان به این نکته اشاره کرد که در ازای عدم موفقیت pulse fail با افزایش گشتاور امکان جبران خطا تا حد ممکن وجود دارد و این درایو ها (درایو سروو) انواع ارتباط با کنترلر های مختلف را پشتیبانی میکند و دارای قابلیت های بسیاری نسبت به استپ موتور ها میباشد.

  • stepper3

  • stepper2

  • stepper1

  • servo3

  • servo2

  • servo1

مکاترون


mecatron.ir