سنسور ها

سنسور ها همانطور که از نام آن پیداست ، به هر گونه عواملی که برای آن طراحی شده اند ، حساسند و با دادن سیگنال های معمولا الکتریکی ، وجود علائم آن  را حس کرده و با دادن بازخورد یا فید بک در امر شناسایی به کار میروند.

به عنوان مثال یکی از کاربرد های سنسور ها در صنایع تشخیص فیلم های شفاف است و دارای پایداری خوبی میباشد.

تفاوت سنسور و ترانسدیوسر چیست؟

سنسور یک کمیت فیزیکی را به یک کمیت دیگر مثل الکتریکی تبدیل میکند مثلا حرارت را به تغییرات مقاومتی ، ولی ترانسدیوسر تغییرات مقاومت را به تغییرات ولتاژ مورد نیاز سیستم ، انجام میدهد.

سنسور ها قطعاتی هستند متشکل از ابزار های لامسه ای الکتریکی یا نوری که در کنار سایر عناصر الکترونیکی ایفای نقش میکنند.وظیفه این المان ها کسب اطلاعاتی از موقعیت مفاصل ربات و شرایط محیطی مانند نور و گرما و هدف های موجود در محیط میباشد.

سنسور ها اغلب برای درک اطلاعات تماسی ،تنشی ،مجاورتی ، بینایی و صوتی به کار میرود.

عملکرد سنسور ها چگونه است؟

عملکرد سنسور ها بدین گونه است که با توجه به تغییرات فاکتوری که نسبت به آن حساس هستند، سطوح ولتاژی ناچیزی را در پاسخ ایجاد میکنند ؛ که با پردازش این سیگنال ها ی الکتریکی میتوان اطلاعات دریافتی را تفسیر کرده و برای تصمیم گیری های بعدی از آن ها استفاده نمود.

اطلاعات دریافتی را تفسیر کرده و برای تصمیم گیری های بعدی از آن ها استفاده نمود.

به عبارت دیگر حسگر یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یاشیمیایی را اندازه گیری میکند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل مینماید.

در حوزه رباتیک نیز سنسور در واقع ، ابزار ارتباط ربات با دنیای خارج و کسب اطلاعات محیطی و نیز داخلی میباشند.

  • sensor2

  • sensor1

  • sensor 1

مکاترون


mecatron.ir