نیوماتیک یا پنوماتیک

نیوماتیک (pneumatic) که در ایران بیشتر به پنوماتیک معروف است ، به فناوری استفاده از گاز ها به صورت فشرده برای ایجاد نیروی مکانیکی گفته میشود و به وسایلی که با این فناوری کار میکنند نیوماتیکی میگویند به عنوان مثال جک نیوماتیک یک نمونه از این فناوری است.

اکثر سیستم‌های پنوماتیکیِ به‌کاررفته در صنعت معمولاً با هوای فشرده یا گازهای بی‌اثر فشرده راه‌اندازی می‌شوند؛ هنگامی که نیاز به سیستم‌های ارزان‌قیمت، انعطاف بیشتر یا جایگزین ایمن‌تر برای موتورهای الکتریکی و عملگرها باشد، یک سیستم نیوماتیکی که از طریق سولونید ولوهای خودکار یا دستی کنترل می‌شود، انتخاب می‌شود.

 

  • pneumatic6

  • pneumatic5

  • pneumatic4

  • pneumatic3

  • pneumatic2

  • pneumatic1

مکاترون


mecatron.ir