automation

 

 از آنجایی که صنایع در ایران ، مخصوصا صنایع کوچک ، بخش بسیار بزرگی از صنعت را در بر میگیرد و از آنجایی که در این حوزه ضعف های

 زیادی به چشم میخورد ، گروه  مهندسی مکاترون در راستای جبران بخشی از این ضعف گام برداشته و با فعالیت های صنعتی در این بخش 

گامی در برطرف کردن ضعف ها در صنعت بر داشته است.لازم به ذکر است که برای بهبود این بخش ، از موارد زیر در پروژه های صنایع کوچک استفاده خواهد شد.

برای ورود به هر بخش روی (بیشتر) کلیک کنید:

PLC

flat2

 بخش PLC و بکارگیری آن در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

HMI

flat1

ورود به بخش HMI در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

سنسورها

flat6

ورود به بخش سنسور ها در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

درایور - اینورتر

flat5

ورود به بخش درایور و اینورتر در پروژه های گروه مکاترون

 

 

 بیشتر

استپ موتور ها

flat7

ورود به بخش استپ موتور ها در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

نیوماتیک یا پنوماتیک

بمشف4

ورود به بخش نیوماتیک در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر 

پروسه تولید

flat3

ورود به بخش پروسه ی تولید در پروژه های گروه مکاترون

 

 

 بیشتر

مکاترون


mecatron.ir