سورتینگ

سورتینگ یکی از بخش های مهم در صنعت میباشد، سورتینگ میتواند به بخش های مختلفی تقسیم شود. در صنعت از سورتینگ برای دسته بندی مواد ، محصولات کشاورزی و هر چیزی که نیاز به دسته بندی دارد استفاده میشود.به دستگاهی که این عمل را انجام میدهد سورتر میگویند.

تنوع و اشکال مختلف  این نوع از دستگاه های بسیار زیاد است چرا که نحوه دسته بندی میتواند شکل ، رنگ ، نقص و غیره باشد به همین منظور تنوع در این نوع دستگاه ها زیاد است.

  • sorting3

  • sorting2

  • sorting1

مکاترون


mecatron.ir