• k

  • j

  • h

  • g

بسته بندی وزنی

 این نوع از بسته بندی با وزن مواد سر و کار دارد به شکلی که با یک مخزن که مواد در آن قرار دارد ؛ ابتدا مواد را وزن کرده و سپس آنها را در بخش های جدا به داخل بسته میریزد.

معمولا در این نوع دستگاه ها نوعی از سنسور وزنی وجود دارد تا بتواند وزن آن بخش را اندازه گیری کند.این دستگاه انواعی نیز دارد و این انواع در واقع دسته بندی هایی همچون تعداد بخش بندی ، مقدار ورودی و غیره میباشد، نوعی از این دستگاه گرانولی و وزنی است.

دستگاه بسته بندی گرانول وزنی برای بسته بندی انواع مواد گرانولی از جمله حبوبات ، خشکبار ، غلات ، شکر ، برنج ، سویا ، قند ، چای ، تافی ، میوه جات خشک ، چیپس و غیره مناسب می باشد

همچنین دستگاه بسته بندی گرانول وزنی مجهز به دو ترازوی الکترونیکی می باشد همچنین تنظیم طول بسته در لفاف چاپ شده  و تنظیمات آن با یقه دستگاه و غیره قابل تغییر است.

از مزایای دستگاه بسته بندی گرانول وزنی  می توان ، دقت بالای توزین ، تنوع در مواد قابل بسته بندی را نام برد.

مکاترون


mecatron.ir