تیوب پکینگ دستی

پرکن تیوب دستی ، نوعی از پرکن ها میباشد که پروسه پر کردن تیوب و دوخت را به صورت دستی توسط یک فرد انجام میدهد.

مکاترون


mecatron.ir