انواع بسته بندی

بسته بندی یکی از شاخه های اصلی در صنعت میباشد که به سبب نیازی که در این راستا حس میشده است ایجاد شده.

بسته بندی به صورت صنعتی معمولا با دستگاه انجام میگیرد و به دستگاهی که این کار را انجام میدهد دستگاه بسته بندی و

یا packing machine گفته میشود.

بسته بندی دارای انواع متفاوت و متنوعی میباشد: از بسته بندی نوع حجمی و وزنی گرفته تا بسته بندی مایعات ، که هر کدام

از این انواع میتواند دارای استراتژی منحصر به فردی برای به انجام رساندن این پروسه داشته باشد.

 

نمونه هایی از انواع دستگاه های بسته بندی :

  • 6

  • دستگاه ها

  • 2

  • 5

مکاترون


mecatron.ir