بچینگ سیمان

بچینگ سیمان در واقع یک  دستگاه جهت ترکیب مواد مورد نیاز تولید بتن بر اساس نسبت وزنی هر یک از مواد تشکیل شده میباشد یا به زبان ساده تر این دستگا مواد مورد نیاز برای ساخت بتن را جدا وزن کرده و به داخل میکسر هدایت میکند
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای خورسندی می باشد.