یکی از فعالیت های گروه مکاترون طراحی و ساخت ماشین آلات میباشد؛ این دسته بندی ها در ذیل آمده است...

 

 فعالیت های بخش طراحی و ساخت ماشین آلات (برای ورود به هر بخش روی بیشتر کلیک کنید):

انواع بسته بندی

flatb1

ورود به بخش انواع بسته بندی در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

فیدر ها

flatb2

ورود به بخش فیدر ها در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

کارتونینگ

flatb3

ورود به بخش کارتونینگ در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

سورتینگ

flatb4

ورود به بخش سورتینگ در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

بچینگ سیمان

flatb5

ورود به بخش بچینگ سیمان در پروژه های گروه مکاترون

 

 

بیشتر

مکاترون


mecatron.ir