ربات خطی

ربات های خطی در صنعت برای کاربرد های مختلفی استفاده میشوند ؛ کاربرد های نظیر رنگ آمیزی ، جابجایی ، کنترل و بسیاری موارد دیگر .از

آنجایی که کاربرد این ربات ها بسیار وسیع است ، میتواند در صنایع راه حل خوبی برای اغلب نیاز ها باشد.

گروه مهندسی مکاترون برای سهولت هرچه بیشتر در رفع این نیاز ها ، با ساخت این  نوع ربات ها گامی در عرصه برطرف کردن ضعف ها برداشته

است.

 انواع ربات های خطی : (برای ورود به هر بخش روی اسم آن کلیک کنید)

مکاترون


mecatron.ir