مباحث دوره آموزشی فیکسچرهای کنترلی

 

- اندازه گیری

روشهای آماری - خطای اندازه گیری - اندازه گیری طول و زاویه - آشنایی با روش اندازه گیری -کیفیت سطوح - کیفیت فرم

 

- تلرانس ها و انطباقات

لزوم تلرانس - کلاسهای تلرانس - سیستم ثبوت سوراخ

 

- کنترل گیج های شفت و سوراخ (برو-نرو go-notgo)

شناخت و طراحی گیج های توپی - گیج های رینگی - گیج های دهان اژدر - معرفی استانداردهای مربوطه

 

- کنترل گیج های پیچ و مهره (برو-نرو go-notgo)

آشنایی با تلرانسهای رزوه - شناخت گیج های توپی رزوه - گیج های رینگی رزوه - گیج های دهان اژدر رزوه

 

- روشهای کنترل زاویه - مخروط - ارتفاع

روش کمی - روش حدی

 

- آشنایی با جنس و فرایند و کیفیت ساخت فرامین کنترلی

جنس - صافی سطح - عملیات حرارتی - سختی

 

- تلرانس های هندسی

آشنایی با تلرانس های هندسی - طریقه نمایش تلرانس های هندسی

 

- طراحی فیکسچرهای کنترلی

درجات آزادی - مدل های طراحی - نکات مربوط به ساخت

 

- اندازه گیری و کنترل تلرانس های هندسی

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مکاترون


mecatron.ir