فروش انواع کنترل گیج و فیکسچر

 

مباحث دوره آموزشی فیکسچرهای کنترلی
 

ساخت گیج های: توپی، رینگی، تخت و دهان اژدر

بیشتر

 

ساخت فیکسچرهای کنترل موقعیت و تلرانسهای هندسی

بیشتر

 

آشنایی با فرامین کنترلی

(گیج های برو - نرو)

مکاترون


mecatron.ir