طراحی و ساخت محصول

مدل سازی سه بعدی از محصول

 • tm013

 • tm005

 • tm006

 • tm014

 • tm003

طراحی و ساخت قالبهای مورد نیاز

 • tm019

 • tm020

 • tm021

 • tm022

 • tm023

 • tm024

 • tm025

 • tm007

 • tm015

مهندسی معکوس محصول و مکانیزمها

اسکن سه بعدی محصول موجود و تهیه مدل سه بعدی

 • tm018

 • tm017

اسمبل مکانیزمها در نرم افزار جهت بررسی و تحلیل عملکرد

 • tm026

 • tm028

تحلیل قطعات و قالب قبل از تولید و ساخت

 • tm027

 • tm016

طراحی و ساخت قالب

 1. ساخت قالب و قطعات وکیوم فرمینگ و سنبه ماتریس
 2. طراحی و ساخت دستگاه وکیوم دستی و اتوماتیک جهت ظروف بسته بندی اتومات و ظروف آزمایشگاهی و خوراکی
 3. ساخت قالبهای وکیوم فرمینگ
 4. ساخت قالبهای سنبه ماتریس
 5. قالبهای تزریق پلاستیک

 

جهت سفارش طراحی و ساخت قالب با شماره زیر تماس بگیرید :

09127950905  (گروه فنی و مهندسی تدابیر)

مکاترون


mecatron.ir